Status Stil d.o.o.
Dr. Ivana Ribara 88,
11070 Novi Beograd, Srbija

Mob
: +381 (0)60.676.8801
e-mail: office@statusstil.com
www.statusstil.com

 

Loading
 
PROIZVODNE KATEGORIJE

Oficirske sablje
Paradni Bodeži
Oficirska Špada
Mačevi
Univerzalni Nož
Katana - Vaksazi
Svečanosti i prigode
Ostalo

ISTAKNUTI PROIZVODI
Dijamantska Oficirska Sablja
Srpski Srednjovekovni Mač
Oficirska sablja M.1867 / 2009 - ZAH
Sablja Kneza Raškovića M.XI / XXI – 2012


Status Still sablja
na poštanskoj markici

Poštanska markica na kojoj je
ZAH-ova sablja napravljena u našsoj radionici.

 

 

Status Stil | Proizvodi | Oficirska sablja

U kontinuitetu AUTORI REDIZAJNA PRVE OFICIRSKE SABLJE M. 1895/1995 i STATUS STIL, sa ponosom učestvuju u najsvečanijim trenucima vojnog školovanja Srbije, kao / KREATORI ,PROIZVOĐAČI INICIJATORI/ isporučilac vredne OFICIRSKE SABLJE M. 1895/1995, polaznicima škole nacionalne odbrane; najboljim polaznicima Komandno-štabnog usavršavanja SNO i najboljim polaznicima Vojne akademije
oficiri vojske

SABLJA

Oficirska sablja M.1895/1995 je vrh ponude firme STATUS STIL. Pozlaćenom ili posrebrenom Oficirskom sabljom, darivaju i nagrađuju se najbolji, najzaslužniji ili najrođeniji, da bi se iskazala zahvalnost, odalo priznanje i ostavilo potomstvu u nasleđe.

Trenutak uručivanja Oficirske sablje prati snažan emotivan naboj radosti i ponosa na poziv, poreklo i rezultate. Sablju prate i dokumenti: sertifikat kvaliteta i povelja o nasleđivanju.

Na sablji se graviraju ime vlasnika i povod uručenja sablje.

2