Status Stil d.o.o.
Dr. Ivana Ribara 88,
11070 Novi Beograd, Srbija

Mob
: +381 (0)60.676.8801
e-mail: office@statusstil.com
www.statusstil.com

 

Loading
 
PROIZVODNE KATEGORIJE

Oficirske sablje
Paradni Bodeži
Oficirska Špada
Mačevi
Univerzalni Nož
Katana - Vaksazi
Svečanosti i prigode
Ostalo

 


 


Status Still sablja
na poštanskoj markici

Poštanska markica na kojoj je
ZAH-ova sablja napravljena u našsoj radionici.

 

Status stil | Istorija sablje

Sablja je kroz istoriju Srba imala i viteški i statusni simbol. Imati sablju je bila čežnja muškog roda a čast Srpskom oficiru, a to je ostalo da važi i danas.

… I CAREVI I KRALjEVI,
VITEZOVI I HEROJI,
BRANIOCI I OSLOBODIOCI,
utkani su u svako vlakno sečiva sablje - istorijske sklupture,
koja etikom i estetkom predstavlja časnu profesiju oficira!